Que thử đường huyết OMNITEST 3

240.000

  • Trắng
  • Hàng công ty nhập khẩu
  • Khác
  • nhựa
  • 100gr