Que thử Omron HGM dùng cho máy thử tiểu đường Omron HGM-111

280.000

  • Hàng công ty nhập khẩu
  • Omron
  • Giấy

Hết hàng