THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN

vietcombank

Số tài khoản: 0451000205659

Chủ tài khoản: Trương Thị Bình

Tại: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

 

 

techcombank

Số tài khoản: 13320405716015

Chủ tài khoản: Trương Thị Bình

Tại: Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

 

 

bidv 1

 

Số tài khoản: 22210000613618

Chủ tài khoản: Trương Thị Bình

Tại: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

 

vietinbank

 

Số tài khoản: 102869683098

Chủ tài khoản: Trương Thị Bình

Tại: Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Thanh xuân, Hà Nội