Kim lấy máu máy đo đường huyết loại 50 kim/1hộp

20.000

Thương hiệu
Xuất xứ thương hiệu Việt Nam
Kích thước 10x5x5