Que thử đường huyết (glucose) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168

260.000