Que thử tiểu đường Contour TS

420.000

Lọ 25 que: Giá 270.000 đ

Lọ 50 que: Giá 420.000 đ