Máy thử đường huyết Accu-chek InStant

1.150.000

  • Trắng
  • Hàng công ty nhập khẩu
  • Acu- Check
  • 5 Năm
  • 8x5x2
  • Nhựa cao cấp