Máy tiểu đường Oncall EZ2

350.000

Bộ sản phẩm bao gồm:

– 1 máy đo đường huyết

– 1 bút chích máu

– 1 hộp que thử máy đo đường huyết On Call Plus gồm 25 que.

– 1 chíp mã số que thử

– 1 bao đựng máy

– 1 hướng dẫn sử dụng

– 1 phiếu bảo hành