Máy đo đường huyết AccuCheck Instant – Mỹ

1.350.000

Sản phẩm gồm:

  • Thân máy chính
  • Lọ 25 que thử
  • Bút chích máu SoftLix
  • 10 kim chích máu
  • Sách hướng dẫn
  • Thẻ bảo hành chính hãng