Máy đo đường huyết Uright 4279

900.000

Bộ sản phẩm bao gồm: 

  • 1 máy đo đường huyết
  • 10 kim chích máu
  • 1 bút lấy máu
  • 1 sách hướng dẫn kèm phiếu bảo hành
  • 1 đôi pin
  • 1 túi bảo quản
  • 2 hộp que thử (mỗi hộp 25 que)