Máy đo đường huyết eBchek Tiếng Việt

650.000

  • Trắng
  • 5 Năm
  • Hàng công ty nhập khẩu
  • None
  • CAO CẤP
  • 10X5X3