Đèn Gù II

720.000

  • Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn
  • Công tắc.
  • Dây nguồn: 3m6
  • Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m
  • Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o, khoảng rộng 30cm + 30cm