Tủ Thuốc Y Tế Cá Nhân

240.000

  • Kích thước: 27x39x9cm.
  • Chất liệu: gỗ thông