Lưỡi dao mổ số 11 kaito/doctor

110.000

Xuất xứ thương hiệu Pakistan
Nơi Sản Xuất Pakistan
Đối tượng sử dụng Dành cho mọi lứa tuổi
Thành phần Kim loại