may do huyet ap omron hem 8712
may do huyet ap omron 8712

Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Omron HEM-8712

820.000

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 được thiết kế dựa trên thành tựu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và những quy định khắc khe trong quá trình sản xuất.