may do huyet ap bap tay omron 7121

Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Omron HEM-7121

1.030.000