Đèn Hồng Ngoại TNE Trị Liệu Cao Cấp

Đèn hồng ngoại TNE Hipil có 2 loại gồm cả bóng đèn 250W:

  1. Đèn hồng ngoại TNE sử dụng công tắc:
  2. Đèn hồng ngoại TNE có triết áp: