Đèn Hồng Ngoại TNE Diệt Virus

Đèn hồng ngoại TNE loại có chiết áp: Bao gồm cả bóng đèn hồng ngoại