Category Archives: Các Chính Sách

Bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích áp dụng Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website vattuyteducanh.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ […]