Tag Archives: phơi nhiễm HIV

Phơi nhiễm HIV là trải nghiệm thế nào?

“Nhìn thấy vấn đề này, tôi nghĩ mình có quyền lên tiếng, vì công việc của tôi thuộc loại nguy hiểm nhất, tôi cũng từng tự hỏi chuyện này không ít lần vì tôi làm công việc chữa bệnh cho quần thế người đặc biệt, những người mắc bệnh qua đường sinh dục, bản thân […]

Những điều cần biết về phơi nhiễm HIV

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y Tế): Phơi nhiễm với HIV (exposure) là tình huống có tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc các dịch cơ thể của người nhiễm HIV hoặc nghi ngờ nhiễm HIV dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV.    Khi bị phơi nhiễm HIV, nhiều người hoảng hốt vì cho rằng […]