Pin Máy Trợ Thính POWER ONE P13

86.000

  • Sản phẩm: 1,45v 650mAh
  • Kích thước: 5,4 x 11,6mm
  • Nhà sản xuất: Varta – Đức