NƯỚC MUỐI SINH LÝ VĂN LANG

6.500

  • Khối lượng:     500ml
  • Thành phần: + Natri clorid … 0,09 g

+ Nước cất …… 10 ml