Nhiệt Kế Điện Tử Đầu Cứng Uright MEDITEMP – HS-08

90.000

  • Trắng
  • 3 Năm
  • Hàng công ty nhập khẩu
  • MEDITEMP
  • Cao cấp
  • 10x3x2