Nhiệt ẩm kế đo nhiệt độ độ ẩm phòng TANAKA TH101E

98.000

  • Xanh rêu
  • Không Bảo Hành
  • Hàng công ty nhập khẩu
  • Khác
  • Nhựa
  • 20×20
Danh mục: