Dụng cụ phun xăm – Bộ uốn mi 4D

290.000

set uốn collagen gold hàng cao cấp gồm:

  • 3 thuốc 1,
  • 3 thuốc 2,
  • 2 thuốc 3 ,
  • 2 thuốc 1 ,
  • 1 keo giữ mi vào trục uốn,
  • 1 lọ phủ đen bóng sau uốn  S M L ,
  • 1 que lấy thuốc thời gian mỗi thuốc từ 10-15 phút,
  • bộ uốn chống sun cháy mi