Bộ nhấn mí chuôi vàng

1.Hộp đựng
2. Pen kẹp kim 14cm đuôi vàng.
3. Kéo cắt chỉ cán vàng.
4. Compa đo mắt thẩm mỹ đuôi không vàng (khách có thể chọn compa đuôi vàng theo tùy thích nhưng giá có thay đổi).
5. Nhíp phẫu thuật đuôi không vàng ( có thể chọn đuôi vàng tùy khách).
6. Kẹp phẫu tích Bishop Harman ( có thế chọn đuôi vàng tùy khách).
7. Cây thám châm.