Tủ Thuốc Y Tế AB

Kích thước tủ : 800x400x1600 (mm) (DxRxC)

Mặt dựng bằng Inox dày 0,4 – 0,5mm