Tag Archives: vô sinh ở phụ nữ

Hóa trị ung thư có gây vô sinh ở phụ nữ?

Hóa trị có thể làm giảm phóng thích trứng và gây ra những ảnh hưởng tạm thời hoặc vĩnh viễn lên khả năng sinh sản. Hóa trị có thể ảnh hưởng đến buồng trứng bằng cách làm giảm phóng thích trứng và gây ra những ảnh hưởng tạm thời hoặc vĩnh viễn lên khả năng […]