Que thử đường huyết One Touch Select Plus Simple (hộp 25 que) Có Sẵn

270.000

còn 100 hàng