Que thử đường huyết GluNEO Lite 50 que

350.000

– Mỗi hộp gồm 02 lọ bao 25 que / lọ), miệng lọ được gắn nhựa bảo hiểm đặc biệt, rất an toàn cho việc lưu trữ que thử và hạn chế tối đa việc hỏng que thử do hơi nước.
– Que thử đường huyết dùng riêng cho máy đo đường huyết GluNEO Lite (Hàn Quốc)