Que thử đường huyết Accu-Chek Guide-Hộp 25 que

330.000