Nhiệt kế tủ đông

50.000

  • Trắng
  • Không Bảo Hành
  • Hàng VN sản xuất
  • Khác
  • nhựa, thủy ngân
  • 2*3*13