Dụng cụ diện chẩn lăn gai đôi nhỏ

95.000

Công dụng:
-Lăn trên mặt, ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân.
-Tác động đến các cơ quan theo Luật Đồng ứng
-Có tính âm, làm mát, tỏa nhiệt.