Cloramin B tiệp

650.000

Nước sản xuất: CH Séc
Đóng gói: Túi 1kg