Chỉ phẫu thuật Chromit Catgut tự tiêu hộp 12 sợi

110.000

Chỉ định: Phẫu thuật tổng quát (dạ dày, ruột…), khâu da, sản phụ khoa, tiết niệu, nhãn khoa, làm chỉ buộc…  

 

 

Tên gọi khác: Catgut Chrom