Cân sức khỏe điện tử đo 12 chỉ số cơ thể Kaneko digital scale

570.000

Cân sức khỏe điện tử Kaneko Digital Scale là cân sức khỏe được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản, đo 12 chỉ số của cơ thể