BÓ THUỐC THẢO MỘC MÁY VẬT LÝ TRỊ LIỆU

60.000

THÀNH PHẦN: 

  • Bạc Hà
  • Xuyên Ô
  • Khương Hoạt
  • Bạch Chỉ
  • Phòng Phong
  • Long Não
  • Hồng Hoa,…